Coaching

Coaching är en samtalsmetod med fokus på möjligheter och ett  sätt att frigöra en persons potential.

Coaching främjar till en stärkt självkänsla, självförtroende, ökad motivation och handlingskraft.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Min roll som coach är att hjälpa dig att optimera dina resurser. Som coach ger jag stöd, genom att ställa frågor och utmanar invanda tankar och mönster som skapar nya perspektiv och nya förutsättningar att ta sig mot målet. Coaching är ett sätt att jobba med utveckling som anpassas efter dina egna behov.