Livsstilsförändring

Att åstadkomma förändringar är ofta inte så svårt. Men att bibehålla den förändring som vi lyckats  med ,är ofta mycket svårare.  Ibland lyckas vi med vårt försök till ett hälsosammare liv för ett tag, för att sakta återgå till våra gamla vanor.

Hemligheten ligger i att förändra en sak i taget och att hålla motivationen levande hela tiden.
Vår styrka är att vägleda, coacha och se dina behov under de olika faser som du befinner dig i, på din väg mot ett hälsosammare liv. Vi vägleder dig att optimera dina resurser , hitta dina mål och- framför allt- nå dem. Vid första besöket som tar ca 1 timme, går vi igenom och kartlägger dina behov, resurser samt ser hur vi kan förstärka och förbättra dem. Här får du även vägledning om vilka blodprovsundersökningar som kan vara aktuella .