Minska din stress

Träning i Mindfulness gör att du kan minska din onödiga stress, samtidigt som du återhämtar dig effektivt...

Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och få tillgång till dina fulla resurser. Med enkla övningar lär du dig att bli mindful och att bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv. Du lär dig att minska din stress, att bli uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper dig också att bli bättre på att sova och att hantera förändringar.

Nyttan med Mindfulness

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbt upptäcker din kropps signaler på för hög stress,- dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

Dina värderingar, övertygelser och mål är grunderna för att välja och söka mening i livet. Mindfulness hjälper dig att:

  • komma ner i varv och återhämta dig
  • klargöra vad som verkligen betyder något för dig
  • fylla ordinära vardagshändelser med positiv mening
  • ompröva dina mål allteftersom livet ändras
  • bidra till reflektion och utveckling av dina personliga styrkor

Studier på friska personer har visat att mindfulnessträning och andra typer av meditation medför positiva psykologiska effekter och reducerad stress. (Läkartidningen 2006)