Vad är yoga?

Yoga används idag som friskvård i stora delar av världen och är ett av världens äldsta system för hälsa och utveckling. Yoga betyder "att förena", att förena kropp, själ och sinne. När man utövar yoga så blir man mer fokuserad och närvarande i varje handling och i varje stund. Med hjälp av rörelser, andningsövningar och meditation förenas våra sinnen att bli mer närvarande och fokuserade på nuet.

Med kroppsrörelserna (asanas) tränas
  • styrka
  • smidighet
  • balans och fokusering.

Rörelserna påverkar muskler och leder samt,
  • inre organ
  • nervsystem
  • matsmältning
  • endokrina körtlar.

Med andningsövningarna (pranayama) lär vi oss att lyssna inåt och lugna vårt nervsystem. Andningsövningarna är ett redskap som både hjälper oss att slappna samt öka energinivån.